De specialist voor garanties 

Ons team van Liberty Mutual Surety België is gespecialiseerd in garanties voor elk type bedrijf en begunstigde.  

Onze cliënten staan bekend om hun solide financiën – de garantiebehoeften voor hun kernactiviteiten bedragen doorgaans meer dan 1.000.000 EUR.   

Wanneer u met onze borgspecialisten werkt, kunt u rekenen op:

 • Snelle, persoonlijke en deskundige verwerking van aanvragen 
 • Garanties die geen beslag leggen op kapitaal 
 • 24/7 indiening en beoordeling van garantieaanvragen 

Meer informatie over onze garanties in België. 

 • Bouw en kapitaalgoederen

  De bouw- en kapitaalgoederensectoren werken met een grote verscheidenheid aan garanties om de uitvoering van projecten en de levering van goederen te garanderen. Wij bieden: 

  • Offertegaranties 
  • Inschrijvingsgaranties 
  • Uitvoeringsgaranties 
  • Leveringsgaranties 
  • Aanbetalingsgaranties 
  • Vooruitbetalingsgaranties 
  • Onderhoudsgaranties 
  • Wet Breyne (5%) en voltooiingsgaranties
 • Transport en logistiek

  Vrachtbedrijven, expediteurs, douaneagenten, bedrijven met opslagplaatsen van accijnsgoederen en bedrijven die in het algemeen betrokken zijn bij import en export dienen volgens de wetgeving van de Belgische overheid en de Europese Unie (EU) vaak garanties te stellen.

  Dit zijn garanties met betrekking tot uitstel van betaling van btw en accijnzen bij import (maandelijkse betalingen), het opmaken van communautaire documenten, vrijstelling van douanerechten, opslag van goederen in een douane-entrepot en in accijnsgoederenplaatsen, en zeehavengeld.

 • Overige garanties

  Liberty Mutual Surety verstrekt ook andere garanties, zoals (niet-limitatieve opsomming):

  • Fiscale vertegenwoordiging
  • Belasting FOD Mobiliteit
  • Export van afval
  • Naleving van milieuvoorschriften (OVAM)
  • Aansprakelijkheid procesgaranties
  • Huurovereenkomsten

   

  Als gespecialiseerde aanbieder spelen we uiteraard regelmatig in op nieuwe ontwikkelingen door nieuwe producten te ontwikkelen en kunnen we ingaan op verzoeken voor uitzonderlijke procedures en speciale regelingen.

   

Liberty Mutual Surety Europe B.V., met de handelsnaam Liberty Mutual Surety, is een Nederlandse onderneming gevestigd te Gustav Mahlerlaan 348, Amsterdam, 1082ME, Nederland en is met het nummer 75108186 ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel als verzekeringstussenpersoon die namens Liberty Mutual Insurance Europe SE als verzekeringsagent optreedt.  Liberty Mutual Surety Europe B.V. is geregistreerd met het nummer 12046759 en kan worden gecontroleerd via de website van de AFM op www.afm.nl.  Advies wordt slechts gegeven voor zover informatie wordt verstrekt over de producten van de primaire verzekeraar en de daarmee verband houdende voordelen en voorwaarden. In geval van onenigheid over verzekeringsbemiddeling kan een klacht rechtstreeks worden gericht aan  (Liberty Mutual Surety Europe B.V. –  Gijs-Jan.Geerlings@libertymutual.com) of aan bovenstaand adres.