Lokale og multinasjonale løsninger

Teamet til Liberty Mutual Surety i Norge, tidligere kalt House of Guarantees (HOGS), har vært garantileverandør for flere ledende virksomheter i Norge og Sverige siden oppstarten i 2018.

Liberty Mutual Surety er den største leverandøren av garantier på verdensbasis, basert på offentlig tilgjengelige data. I Norge er garantiene utstedt av Liberty Mutual Insurance Europe SE, som er rated «A» fra Standard & Poor’s.

Ettersom Liberty Mutual er eid av sine medlemmer og kunder retter vi fokuset mot kundene og meglerne våre. Det er viktig for oss å hensynta miljøet og de spesifikke behovene til hver enkelt kunde, slik at vi kan tilby nyskapende løsninger på utfordringene som inntreffer kundene våre i prosjekter rundt om i verden.

Vår inngående kjennskap til markedet og forståelsen av virksomheten din gjør oss stolte av arbeidet vi leverer. Det er dette som gjør at vi kan yte overlegen service og bygge langsiktige relasjoner.

Spesialiserte tjenester

Liberty Mutual Surety tilbyr en rekke garantiprodukter og har i dag mer enn 450 kunder i ulike bransjer i Norge. Takket være et bredt nettverk og effektiv behandling svarer vi raskt på garantibehovene til lokale og multinasjonale selskaper. I Norge tilbyr vi følgende:

 • Garantier etter Bustadoppføringslova
 • Garantier for byggherrer i henhold til Norsk Standard
 • Skattetrekksgarantier
 • Garantier for entreprenører i henhold til Norsk Standard
 • Husleiegarantier
 • Tollgarantier
 • Betalingsgarantier
 • Utførelsesgarantier
 • Forskuddsbetalingsgarantier
 • Løyvegarantier
 • Decommissioning garantier

Garantivirksomheten til Liberty Mutual i Europa, Asia-Stillehavsområdet, Nord-Amerika og Latin-Amerika håndteres av flerspråklige lokale underwritere med inngående kunnskap om lokale forhold og praksis. I tillegg til Norge har Liberty Mutual Surety i Europa kontorer i

 • Belgia
 • Frankrike
 • Tyskland
 • Italia
 • Nederland
 • Spania
 • Sverige
 • Storbritannia

Liberty Mutual Surety har også mange frontingpartnere, noe som gir tilgang til lokal ekspertise og muligheten til å gi kunder garantier i mer enn 60 land, inkludert i Danmark, Finland og på Færøyene.

 • Bygg og anlegg
 • Industri
 • Olje og gass
 • Forsvar
 • Maritim næring
 • Telekommunikasjon
 • Transport
 • Fornybar energi
 • Fiskeoppdrett

Automated Guarantee System (AGS) er et automatisk garantisystem som er tilgjengelig for meglere, agenter og direktekunder. Vi forenkler prosessen med å tegne og utstede garantier ved å gi kunden mulighet til å styre garantiprosessen selv.

 1. Kunden ber om garantier ved hjelp av AGS.
 2. Kunden mottar et uforpliktende tilbud med en pris i løpet av få sekunder som kan godtas eller avvises.
 3. AGS genererer automatisk alle nødvendige dokumenter, inkludert faktura.
 4. Kunden får utstedt garantien uten direkte involvering fra Liberty Mutual.
 5. Vi har ansatte som alltid er tilgjengelige, slik at vi kan gi deg manuell hjelp hvis du foretrekker det eller dersom det er nødvendig, gjennom AGS-prosessen.

Lære mer

For mer informasjon om disse produktene kan du laste ned denne brosjyren.

Krav

Hvis du har et krav, kan du kontakte EMEAclaims@libertymutual.com.


Nøkkelkontakter

Photo of Daniel Unstad

Daniel Unstad

Head of Surety

Oslo, Norway

Photo of Marius Harsjøen

Marius Harsjøen

Senior Surety Underwriter – Manager

Oslo, Norway

Photo of Anders Lovisenberg

Anders Lovisenberg

Senior Surety Underwriter

Oslo, Norway

Stephanie Geer

Regional Vice President, EMEA Claims

Liberty Mutual Insurance Europe SE, Norwegian Branch, med adresse i Rådhusgata 23, 0158 Oslo med registreringsnummer 932 545 985. En filial av Liberty Mutual Insurance Europe SE, kontor: 5-7 rue Leon Laval, 3372 Leudelange, storhertugdømmet Luxembourg.  Autorisert og regulert av Luxembourg Commissariat aux Assurances (CAA) med registreringsnummer B232280. Klager kan sendes direkte til vårt norske kontor samt til Gijs-Jan.Geerlings@libertymutual.com.