Lokalt förankrade med lösningar globalt

Liberty Mutual Suretys Sverige-team, tidigare House of Guarantees är garantigivare för många ledande företag i Sverige sedan starten 2021.

Enligt offentliga data är Liberty Mutal Surety världens största leverantör av i Sverige tecknas garantier av Liberty Mutual Insurance Europé SE som har rating ”A” från Standard & Poor.

Med vår expertis och service inom garantier kan vi hjälpa kunder direkt eller via mäklare att lyckas med sina affärer och projekt. Vårt team har stort mandat att fatta egna och snabba beslut.

Som ett medlemsägt försäkringsbolag ger vi vår fulla uppmärksamhet på våra kunder och byråer. Det är viktigt för oss att ta hänsyn till miljön och varje kunds specifika behov för att tillhandahålla innovativa lösningar på de problem som våra kunder möter i projekt runt om i världen.

Vi är stolta över vår djupa kunskap om marknaden och vår förståelse för din verksamhet. Det är detta som gör att vi kan ge överlägsen service och bygga långsiktiga relationer.

Specialiserade tjänster

Liberty Mutual Surety erbjuder ett brett utbud av garantiprodukter och har för närvarande ca 100 kunder inom olika branscher i Sverige. I Sverige tillhandahåller vi:

 • Entreprenadgarantier
 • Förskott & insats garanti BRF
 • Exploateringsgarantier
 • Tullgarantier
 • Hyresgaranti
 • Betalningsgarantier
 • Förskottsgarantier
 • Miljögarantier

Liberty Mutuals garantiverksamhet Europa, Asien och Stillahavsområdet, Nordamerika och Latinamerika hanteras av flerspråkiga lokala försäkringsgivare med djupgående kunskap om lokala sammanhang och praxis. Utöver Sverige har Liberty Mutual Surety även europeiska kontor i

 • Belgien
 • Frankrike
 • Tyskland
 • Italien
 • Norge
 • Nederländerna
 • Spanien
 • Storbritannien

Liberty Mutual Surety har också många frontingpartner, vilket möjliggör lokal expertis och förmågan att förse kunder med garantier i mer än 60 länder, inklusive Danmark, Finland och Färöarna.

 • Konstruktion
 • Teknik
 • Bygg
 • Telekommunikation
 • Transport
 • Förnybar energi

Läs mer

För mer information om dessa produkter kan du ladda ned den här broschyren.

Krav

Om du har ett krav, vänligen kontakta EMEAclaims@libertymutual.com.


Kontakt

Photo of Anders Östlund

Anders Östlund

Stockholm, Sweden

Photo of Göran Friberg

Göran Friberg

Stockholm, Sweden
Photo of Henrik Sandgren

Henrik Sandgren

Stockholm, Sweden

Stephanie Geer

Regional Vice President, EMEA Claims

Liberty Mutual Insurance Europe SE, svensk filial, belägen på Engelbrektsgatan 19, SE-114 32 Stockholm med organisationsnummer 516413-5070.  En filial till Liberty Mutual Insurance Europe SE, med säte: 5-7 rue Leon Laval, 3372 Leudelange, Storhertigdömet Luxemburg.  Auktoriserat och reglerat av Luxemburgs kommissariat aux Assurances (CAA) registreringsnummer B232280. Klagomål kan skickas direkt till vårt filialkontor i Sverige samt till Gijs-Jan.Geerlings@libertymutual.com.