Borgstelling en garanties in België

Lokale connecties, wereldwijd bereik 

Het Belgische team van Liberty Mutual Surety is al meer dan 130 jaar de borgverstrekker van veel toonaangevende bedrijven in België. Als grootste niet-bancaire garantieverstrekker in België, helpen we onze klanten snel en efficiënt zaken te doen en hun markten uit te breiden.  

Man at a computer

Onlineportaal 

Via ons onlineportaal BorgOnline kunnen onze Belgische klanten 24 uur per dag en in real time garanties bekijken en aanpassen, of nieuwe aanvragen. Meer informatie over belangrijke portaalprocedures. 

Aan de slag

Liberty Mutual Surety Europe B.V., met de handelsnaam Liberty Mutual Surety, is een Nederlandse onderneming gevestigd te Gustav Mahlerlaan 348, Amsterdam, 1082ME, Nederland en is met het nummer 75108186 ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel als verzekeringstussenpersoon die namens Liberty Mutual Insurance Europe SE als verzekeringsagent optreedt.  Liberty Mutual Surety Europe B.V. is geregistreerd met het nummer 12046759 en kan worden gecontroleerd via de website van de AFM op www.afm.nl.  Advies wordt slechts gegeven voor zover informatie wordt verstrekt over de producten van de primaire verzekeraar en de daarmee verband houdende voordelen en voorwaarden. In geval van onenigheid over verzekeringsbemiddeling kan een klacht rechtstreeks worden gericht aan  (Liberty Mutual Surety Europe B.V. –  Gijs-Jan.Geerlings@libertymutual.com) of aan bovenstaand adres.